Kontakt z naszą firmą

RAR TRANS spółka z ograniczona odpowiedzialnością nr REGON: 366820805, NIP: 1132934786
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy W Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000795693
ul. Juranda ze Spychowa 29, 03-257 Warszawa

Tomasz Olszewski - Dyrektor do spraw rozwoju

kom.: + 48 694 254 585
e-mail: tomaszolszewski@rartrans.com.pl

biuro: + 48 22 794 41 57
e-mail: biuro@rartrans.com.pl
kapitał zakładowy 1.605.000 zł, opłacony w całości